Kadar Bayaran Yuran Asrama Tahun 2021

RM 1.00 x 250 hari bagi ibu bapa yang berpendapatan RM4999 ke bawah

RM 3.00 x 250 hari bagi ibu bapa yang berpendapatan RM5000 ke atas

Rujuk pekeliling ikhtisas 11/2009

Boleh bayar secara tunai atau bank
Yuran makan / asrama
Bank Islam
16018010003594
Pengetua sekolah Sultan Alam shah

Tingkatan  Jumlah
Satu RM 250/RM 750
Dua RM 250/RM 750
Tiga RM 250/RM750
Empat RM 250/RM750
Lima RM 250/RM750