HALIMI

Kapten:

Ahmad Syabil bin Mohd Azminuddin

Motto:

Usaha,Sinar,Kejayaan

Lagu Rumah:

Halimi Rumah Gemilang,
Rumah Berbakti Dan Berjasa,
Berbekalkan Keazaman Dan Tekad,
Bersatu Kita Terus Maju,
Jati Diri Penggerak Wawasan,
Menjadi Amalan Setiap Waktu,
Dedikasi Aspirasi Ahli Menjadi Amalan Setiap Waktu,
Dedikasi Aspirasi Ahli Tamggungjawab Ditaati,
Muafakat Disemai Di Hati Mencapai Cita Yang Murni,
Halimi Rumah Gemilang,
Rumah Berbakti Dan Berjasa,
Berbekalkan Keazaman Dan Tekad,
Bersatu Kita Terus Maju