1.Memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang.Ini akan membawa keseronokan dan memberi peluang kepada pelajar untuk bergaul dan memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.

2.Menanam nilai kesihatan dan kecergasan dalam diri pelajar

3.Pengajaran dan pembelajaran ilmu pertolongan cemas akan membolehkan pelajar berkemahiran untuk menolong diri dan orang lain.

4.Menanam semangat berkerjasama, tanggungjawab, taat setia dan cintakan sekolah dan negara.

5.Mencungkil dan memupuk bakat kepimpinan di kalangan pelajar dalam pengurusan unit dalam pertubuhan di sekolah.

6.Memupuk tali persahabatan di antara ahli-ahli.

7.Melalui latihan kawad dan pertandingan, pelajar dapat mematuhi peraturan, undang-undang dan disiplin.