VISI

Menjadikan sebuah kelab yang unggul dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, berwawasan dan berdaya maju

MISI

Memupuk persefahaman dan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan identiti nasional

OBJEKTIF
● Memperkenalkan prinsip prinsip Rukun Negara

● Memberi pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara
● Menuburkan dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan

●  Menjadikan prinsip prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri, setia, bersatu, berwawasan, bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1. Gotong-royong
2. Latihan Bacaan Ikrar