Pelajar pelajar sekolah ini terdiri daripada lelaki sahaja. Semua pelajar di SAS adalah beragama Islam.
Tingkatan satu – 184 orang
Tingkatan dua – 177 orang
Tingkatan tiga – 165 orang
Tingkatan empat – 179 orang
Tingkatan lima – 172 orang
Jumlah 877 pelajar