Subjek yang ditawarkan


Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga 3)

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam
Kemahiran Hidup/Reka bentuk dan teknologi/Asas Sains Komputer
Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Muzik
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahasa Antarabangsa – (Bahasa Jepun, Bahasa Perancis, Bahasa Cina Komunikasi, Bahasa Arab,
Bahasa Korea)

 

Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5)

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sejarah
Pendidikan Islam
Matematik Tambahan
Fizik
Kimia
Biologi
Sains
Pendidikan Seni Visual
Prinsip Perakaunan
Ekonomi
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Bahasa Antarabangsa (Bahasa Jepun, Bahasa Cina Komunikasi, Bahasa Arab, Bahasa Perancis)