Bidang akademik terdiri daripada 4 bahagian
1. Sains dan Matematik
2. Teknik dan Vokasional
3. Bahasa
4. Kemanusiaan