Proses pembelajaran dan pengajaran abad ke-21 merujuk kepada transformasi dalam dunia pendidikan iaitu daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara konvensional seperti chalk and talk kepada kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) yang lebih dinamik dan kreatif dengan kandungan pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan perkembangan semasa.

PENGGUNAAN IPAD

Ipad menjadi alatan utama dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan alaf 21. Semua pelajar dikehendaki mempunyai sebuah ipad untuk diguna dalam kelas. Pelajar boleh menggunakan ipad dalam proses pembelajaran dari pukul 7.30 pg hingga 4.30 ptg.


PERBINCANGAN KUMPULAN

Perbincangan Ilmiah