Matapelajaran Pendidikan Seni Visual merupakan matapelajaran wajib bagi menengah rendah dan elektif bagi menengah atas. Ahli panitia Pendidikan Seni terdiri daripada 2 orang guru sahaja.

 Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Keperluan individu dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran, proses, teknik dan media serta pembentukan nilai.

Aktiviti : Seni visual