Subjek Bahasa Melayu dipelajari oleh semua pelajar yang terdiri daripada tingkatan satu hingga lima. Para pelajar tingkatan tiga perlu menduduki Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan para pelajar tingkatan 5 perlu menduduki Sijil Pelajaran Malaysia bagi subjek Bahasa Melayu.

Panitia Bahasa Melayu terdiri daripada 8 orang tenaga pengajar.

Antara aktiviti yang dijalankan dan disertai oleh Panitia Bahasa Melayu:

  1. Pertandingan Bahas Hari Kecemerlangan Sekolah Berasrama Penuh (HKSBP)

  1. Pertandingan Bahasa anjuran Kolej Zaaba, UKM
  2. Pertandingan Debat Belia
  3. Bengkel Bahas untuk mencungkil bakat para pelapis
  4. Pertandingan Pidato Karnival Bahasa
  5. Pertandingan Forum Remaja anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka
  6. Pertandingan Pantun
  7. Pertandingan Sahibba