Program STREAM
Objektif program termasuklah:
• Memberikan ruang kepada pelajar untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
• Merangsang daya pemikiran secara kreatif dan kritis
• Menerapkan budaya untuk membuat kajian ilmiah ringkas dan mengintegrasikan maklumat merentasi mata pelajaran
• Meningkatkan kemahiran menganalisis dan menilai secara kritikal dalam membentangkan dapatan serta mampu
mempertahankan idea atau pandangan.
• Mewujudkan persekitaran pembelajaran aktif
• Memperkasakan Kemahiran Proses Sains di kalangan pelajar
klik untuk maklumat lanjut STREAM